Til underviseren Tip fra guiden Inspirationsvideoer Værktøjskasse Tabs Fastholdelseskaravanen Brug for alle unge

TI TIPS

På siden her har vi samlet en række enkle råd, som vi håber kan hjælpe dig på vej, mens du søger - og når du har fundet en praktikplads.

Se også vores linksamling.

 • 1. Overhold aftaler

  På danske arbejdspladser bliver arbejdet udført på baggrund af aftaler mellem chef og ansat. Den medarbejder, der er god til at overholde aftaler, vinder tillid og får derved mere ansvar og større personligt råderum. Hvis du ikke kan overholde en indgået aftale (fx omkring, hvordan du skal udføre et stykke arbejde), er det vigtigt, at du får en ny aftale. Det er helt i orden at bede om mere tid eller hjælp til at løse en opgave, men det er IKKE i orden at være ligeglad.
 • 2. Kom til tiden

  At komme til tiden er at overholde en aftale. Derfor er det supervigtigt, at du ALTID kommer til tiden. Hvis du har aftalt med din chef, at du møder kl. 9, så skal du også møde kl. 9. Også selv om du måske synes, der er nogle ting, der er vigtigere. Møder du ikke til tiden, skal du ikke forvente at få praktikpladsen, når din prøvetid er slut.
 • 3. Tag initiativ

  Øv dig på at tage initiativ. På danske arbejdspladser tager medarbejderne selvstændigt ansvar for løsningen af arbejdsopgaverne. Og ved at tage initiativ viser du, at du er villig til at lære, er interesseret og frem for alt motiveret.
 • 4. Sæt dig ind i sproget

  Er du god til dansk? Det kan være en barriere i dine bestræbelser på at få en praktikplads, hvis du ikke taler eller forstår dansk. Det er derfor vigtigt, at din ansøgning er skrevet på et nogenlunde fejlfrit dansk. En arbejdsgiver modtager ofte mange hundrede ansøgninger, og de ansøgninger, der indeholder mange fejl, bliver sorteret fra først.
 • 5. Tag ansvar

  Ved at overholde aftaler, tage initiativ og komme til tiden tager du ansvar for, at den virksomhed, hvor du er i praktik eller ansat, yder sit bedste i forhold til kunder og ejere.
 • 6. Vær fleksibel

  At være fleksibel er et nøgleord på det danske arbejdsmarked. Det betyder, at du måske ikke altid får dine forventninger indfriet. Det kan fx være, at du bliver bedt om at udføre et stykke arbejde, som du ikke mener, du burde påtage dig.
 • 7. Vær vedholdende

  Giv ikke op! Heller ikke, når du har fået halvtreds afslag. Du er ikke den eneste i verden, der har svært ved at finde en praktikplads. Du er nødt til at udvise mod og viljestyrke. Det skal nok lykkes for dig!
 • 8. Vær positiv

  Vær positiv og bevar dit gode humør - ikke mindst for din egen skyld. Når du får et afslag og et til, så sig til dig selv: "Hvad kan jeg lære af det? Hvad skal jeg gøre anderledes næste gang?" etc.
 • 9. Skab dig et netværk

  Sørg for at få dig et netværk. Jo større netværk, du har, des større chancer har du også for at få dig en praktikplads gennem nogen, der kender dig personligt, eller gennem omtale.
 • 10. Forstå kulturen

  Vær opmærksom på, hvad det er for en kultur, du bliver ansat i: Er det en kultur, hvor man går med slips? Har hver medarbejder sit eget kontor, eller sidder man i store åbne rum? Og hvad siger det om et firmas kultur? Mærk dig lidt frem og vær åben.
 

Dagens v�rkt�j

Dagens v�rkt�j

Tip fra guiden

Tip fra guiden

Inspirationsvideoer

Inspirationsvideoer
 

Tjeklisten
Hvilke virksomheder har jeg søgt?

Tjeklisten
Download eksempel

Vær positiv
Vær positiv og bevar dit gode humør - ikke mindst for din egen skyld. Når du får et afslag og et til, så sig til dig selv: "Hvad kan jeg lære af det? Hvad skal jeg gøre anderledes næste gang?" etc.

Praktikpladskonsulent Per Nørregaard beskriver, hvordan han kan hjælpe dig med at få en praktikplads og hvilke krav, der bliver stillet til dig. Han siger også, at du ikke må give op!
Ejeren af et autoværksted på Amager udtaler sig om krav til sine praktikelever. Er det nok at hænderne er rigtigt skruet på – hvad med elevens faglige færdigheder fra folkeskolen og grundforløbet?
Hvilke forventninger har arbejdsgiveren til elevens faglige og personlige kvalifikationer?

Praktikpladsvejleder Per Nørregaard

Henrik Pedersen, indehaver, Din Bilpartner


 
Praxis Undervisningsministeriet Den europ�iske union